Dofinansowanie


Kupując aparat słuchowy, możesz skorzystać z różnych form dofinansowania. Refundacja przyznawana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a osoby posiadające stopień niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowanie także z instytucji takich jak: PCPR, PFRON czy MOPS. Nasi specjaliści doradzą Państwu, z jakich dofinansowań skorzystać, a także pomogą podczas załatwiania formalności.

Dofinansowanie z NFZ

Osoby dorosłe mogą uzyskać dofinansowanie do nabytego aparatu słuchowego raz na 5 lat, natomiast dzieci i osoby do 26 r. ż. mogą je uzyskać raz na 3 lata. Zapoznaj się z wysokością możliwego dofinansowania:

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła
(ubytek musi przekraczać 40 dB)
2 x 1000 zł 70 % 2 x 700 zł

Inwalidzi wojenni 2 x 1000 zł 100 % 2 x 1000 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r. ż.

2 x 2000 zł 100 % 2 x 2000 zł


Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła
2 x 1800 zł 70 % 2 x 1260 zł

Inwalidzi wojenni 2 x 1800 zł 100 % 2 x 1800 zł

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r. ż.

2 x 1800 zł 100 % 2 x 1800 zł


Wkładka uszna

Status osobyLimit określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji

Osoba dorosła2 x 50 zł100 %2 x 50 zł
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r. ż.

2 x 60 zł100 %2 x 60 zł

System FM wspomagający słyszenie

Status osobyLimit określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 r. ż. w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną5500 zł50 %2750 zł

WAŻNE:
  • dorosłym przysługuje refundacja do aparatów słuchowych raz na 5 lat,
  • dzieci i młodzież uczącą się do 26 r. ż. otrzymują refundację z NFZ: do aparatów słuchowych - raz na 3 lata, do systemu FM - raz na 5 lat.

Dofinansowanie z PFRON / MOPS / PCPR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, korzystając ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dofinansowywują zakup aparatu słuchowego przez osobę niepełnosprawną. Aby je otrzymać, osoba niedosłysząca musi:
  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (lub dodatek pielęgnacyjny w przypadku dzieci),
  • posiadać potwierdzony w oddziale NFZ wniosek o aparat słuchowy,
  • osiągać dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny w kwocie nie wyższej niż ustalona przez MPiPS,
  • złożyć odpowiedni wniosek oraz fakturę za zakupiony aparat słuchowy.
Inne dofinansowania

Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego można również uzyskać z zakładu pracy pacjenta, czy innych fundacji, takich jak Polsat i TVN.