Badania

- Zakres badań słuchu:
  • audiometria tonalna (przewodnictwo powietrzne i kostne)
  • audiometria mowy ( test liczbowy i słowny)
  • testy nadprogowe (Fowler, SISI)
  • TYMPANOMETRIA
  • badania REM - pomiar ucha rzeczywistego
  • badania słuchu dla Medycyny Pracy, kandydatów do wojska, zawodowych kierowców oraz do Poradni Logopedycznej
  • badamy także dzieci od 5 roku życia